Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Legenda:
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Gemeente Veere (Eindstand)

Opkomst: 11640 - 67,8%

Totaal aantal zetels: 19

VVD:2194 stemmen: 4 zetels (18,9%) | 2042 s. 3 z. 17,5%
PvdA/GROENLINKS:2186 stemmen: 4 zetels (18,8%) | 3188 s. 5 z. 27,3%
SGP/ChristenUnie:2711 stemmen: 4 zetels (23,3%) | 2715 s. 5 z. 23,2%
CDA:2301 stemmen: 4 zetels (19,8%) | 2749 s. 5 z. 23,5%
Dorpsbel en Toerisme V'e:1471 stemmen: 2 zetels (12,7%) | 988 s. 1 z. 8,5%
D66:752 stemmen: 1 zetel (6,5%) | - s. -%

Zetels Provincie Zeeland (Eindstand)

Totaal aantal zetels: 281

Lokale Onafh Groep: 56 zetels (20%) | 45 z. 16%
CDA: 48 zetels (17%) | 55 z. 20%
PvdA: 43 zetels (15%) | 68 z. 24%
VVD: 39 zetels (14%) | 32 z. 11%
SGP: 26 zetels (9%) | 23 z. 8%
ChristenUnie: 13 zetels (5%) | 12 z. 4%
D66: 11 zetels (4%) | 1 z. 0%
ChristenUnie/SGP: 11 zetels (4%) | 13 z. 5%
SP: 10 zetels (4%) | 7 z. 2%
GROENLINKS: 9 zetels (3%) | 8 z. 3%