Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Legenda:
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Gemeente Kapelle (Eindstand)

Opkomst: 6318 - 67,9%

Totaal aantal zetels: 15

SGP:944 stemmen: 3 zetels (15,0%) | 821 s. 2 z. 13,1%
Gemeentebelang:1120 stemmen: 3 zetels (17,8%) | 881 s. 2 z. 14,1%
VVD:1391 stemmen: 3 zetels (22,1%) | 1134 s. 3 z. 18,1%
CDA:1390 stemmen: 3 zetels (22,0%) | 1446 s. 4 z. 23,1%
PvdA:944 stemmen: 2 zetels (15,0%) | 1430 s. 3 z. 22,9%
ChristenUnie:509 stemmen: 1 zetel (8,1%) | 544 s. 1 z. 8,7%

Zetels Provincie Zeeland (Eindstand)

Totaal aantal zetels: 281

Lokale Onafh Groep: 56 zetels (20%) | 45 z. 16%
CDA: 48 zetels (17%) | 55 z. 20%
PvdA: 43 zetels (15%) | 68 z. 24%
VVD: 39 zetels (14%) | 32 z. 11%
SGP: 26 zetels (9%) | 23 z. 8%
ChristenUnie: 13 zetels (5%) | 12 z. 4%
D66: 11 zetels (4%) | 1 z. 0%
ChristenUnie/SGP: 11 zetels (4%) | 13 z. 5%
SP: 10 zetels (4%) | 7 z. 2%
GROENLINKS: 9 zetels (3%) | 8 z. 3%